Loopbaanbegeleiding door Talent Boeit

De optimale inzet van talent begint met het herkennen hiervan. Ons op maat traject voor loopbaanbegeleiding is inzetbaar bij instroom, doorstroom en uitstroom in uw organisatie. Dit traject bestaat standaard uit een assessment en een gedeelte coaching. Hiervoor werken we samen met Assest uit Hengelo, waarbij zij het assessment verzorgen. De psycholoog van Assest is aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Aansluitend op het assessment word de coaching verzorgd door Talent Boeit. Hierin gaan we verder in op de uitslag van de test en komen verschillende vraagstellingen aan bod, gericht op bijvoorbeeld persoonlijkheid, rol in een team, talent en drijfveren.

Doorgroei van uw medewerkers
Uw medewerker geeft aan door te willen groeien binnen de organisatie, maar u wilt hierbij in kaart brengen of en in hoeverre hij/zij over de juiste capaciteiten beschikt om deze stap te maken. Of u wilt een aantal mensen of een afdeling binnen uw bedrijf naar een hoger niveau brengen. Hiervoor hebben we een speciaal programma loopbaanontwikkeling samengesteld. Middels het assessment wordt o.a. inzichtelijk gemaakt wat de kwaliteiten en valkuilen, drijfveren en ontwikkelmogelijkheden zijn. Met dit als uitgangspunt kunnen we vervolgens de medewerker coachen met de eventuele overgang naar zijn nieuwe functie of het op de juiste manier inzetten van zijn talent in zijn huidige rol.

Afscheid nemen van uw medewerkers
Wanneer u, om wat voor reden dan ook, afscheid moet nemen van een medewerker, dan is het mogelijk om een loopbaanbegeleiding-/outplacementtraject aan te bieden. Hiervoor hebben we een gericht, praktisch programma ontwikkeld, wat uw medewerker inzicht geeft in zijn competenties, drijfveren en interesses. Met het assessment als basis gaan we uw medewerker coachen en begeleiden in zijn/haar zoektocht naar een nieuwe baan.

Wilt u Loopbaanbegeleiding door Talent Bloeit?

Neem contact op of bel ons op 06-29501975