Wie zijn wijTalent Boeit - visitekaartje - 14-09-2015 (1)

Talent Boeit, een naam die direct weergeeft waar we voor staan; het herkennen van talent en de optimale inzet hiervan leidt tot gelukkige, actieve medewerkers en een hogere productiviteit en betrokkenheid met de organisatie. Talent Boeit kan u ondersteunen in het vinden en inzetten van dit talent. We bieden een transparante, op maat dienstverlening op het gebied van Werving & Selectie, Interim Recruitment en Loopbaanbegeleiding.

Veel bedrijven hebben de afgelopen jaren te maken gehad met veranderingen in de markt en in de eigen organisatie. Er is een groeiende vraag naar flexibiliteit en transparantie, om zodoende als organisatie beter te kunnen anticiperen op veranderingen. Met dit als uitgangspunt bieden we een op-maat, kwalitatief hoogstaande dienstverlening, met als speerpunten Transparantie, Flexibiliteit en Kennisdeling. Dit betekent dat ú bepaalt waar u ons voor inzet. We bekijken samen waar uw behoefte ligt en hoe we daar zo effectief mogelijk een rol in kunnen spelen. Wij werken hierbij niet op basis van een vaste fee, maar op maat; voorafgaand aan iedere opdracht ontvangt u een prijsopgaaf. Zo blijven onze werkzaamheden en het kostenplaatje voor u transparant en overzichtelijk. In veel gevallen valt deze werkwijze een stuk goedkoper uit dan wanneer een vaste, vaak hoge fee wordt gehanteerd.

We kijken er naar uit om met u samen te werken!